จังหวัดชุมพร อำเภอพะโต๊ะ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์ หมู่บ้านคลองเรือ
จังหวัดชุมพร อำเภอพะโต๊ะ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์ หมู่บ้านคลองเรือ
TH EN JP
 หน้าแรก
 เกี่ยวกับโครงการโฮมสเตย์
 โปรแกรมท่องเที่ยว
 การเดินทางและที่พัก
 สอบถาม - ติดต่อไปหมู่บ้าน


 ภาพบรรยากาศที่หมู่บ้าน
 กระดานพูดคุย - โพสรูป
  การเดินทาง

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯให้เดินทางเข้าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ขับไปจนถึงแยกปฐมพร ให้ตรงต่อไป (ทางหลวงหมายเลข 41) จนถึงประมาณหลักกม.ที่ 63 (1กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอหลังสวน) ให้เลี้ยวขวาเข้าอำเภอพะโต๊ะ (ทางหลวงหมายเลข 4006) ขับตามเส้นทางผ่านอำเภอพะโต๊ะ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านคลองเรือ ที่หลักกม.14 จากนั้นขับรถตามป้ายบอกเส้นทางไปเรื่อยๆ ประมาณ 14 กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้าน รถที่ใช้ควรเป็นรถกระบะเพราะทางเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรังและมีความลาดชัน

ทางรถโดยสารปรับอากาศ
สถานีขนส่งจังหวัดระนอง คือสถานีที่อยู่ใกล้หมู่บ้านที่สุด ค่าโดยสารรถปรับอากาศชั้น 1 ประมาณคนละ 400 บาทต่อเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง รถทัวร์ส่วนใหญ่ออกจากกรุงเทพประมาณ 20.00 น. มีทั้งของสถานีขนส่งและบริษัทเอกชน รายละเอียดการเดินทางและเบอร์โทรศัพท์ดูได้ที่ www.ranong.go.th

ทางรถไฟ
สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้หมู่บ้านที่สุดคือ สถานีหลังสวน จ.ชุมพร ใช้เวลาเดินทางจากสถานีถึงหมู่บ้านประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางได้หลายขบวน แต่ที่เหมาะสมคือ
(1) รถด่วน 85 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช ออกจากกรุงเทพ 19.15 น. ถึงอำเภอหลังสวนประมาณ 5.00 น.
(2) รถด่วนพิเศษ 39 (ดีเซลราง) กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี ออกจากกรุงเทพ 22.50 น. ถึงอำเภอหลังสวนประมาณ 6.44 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 0-2220-4334 หรือ สายด่วน 1690

หมายเหตุ
กรณีที่ไม่ได้นำรถยนต์ส่วนตัวไป กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวจัดรถกระบะจากหมู่บ้านลงไปรับที่ระนอง หรืออ.หลังสวน ในกรณีนี้นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสเที่ยวชมเมืองระนองหรืออ.หลังสวนโดยมีชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้นำเที่ยว (อัตราค่าบริการ 1,400 บาทสำหรับรถกระบะไปรับและไปส่งเส้นทางระนอง-หมู่บ้านคลองเรือ และ 1,800 บาท สำหรับเส้นทางอ.หลังสวน-หมู่บ้านคลองเรือ)
  ที่พัก - อาหารการกิน

ที่พัก
ที่พักของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านคลองเรือเป็นรูปแบบของโฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวจะได้พักอาศัยกับชาวบ้านคลองเรือ อาบน้ำในลำธารที่ไหลมาจากต้นน้ำบนเขาสูง ลิ้มรสอาหารเมนูพื้นบ้าน สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและแนบแน่นกับธรรมชาติ ปัจจุบันมีบ้านที่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ ทั้งหมด 8 หลัง นอกจากนี้ในฤดูกาลและสภาพอากาศที่เหมาะสมนักท่องเที่ยวก็อาจพักค้างแรมได้ที่น้ำตกทั้งสองแห่งในละแวกหมู่บ้าน

อาหารการกิน
รายการอาหารหลักๆของหมู่บ้านคลองเรือก็มาจากทรัพยากรในท้องถิ่น อันได้แก่ผักพื้นบ้านนานาชนิด เช่น ผักกูด ผักเหลียง ผักหวาน ปลีกล้วยป่า สะตอ และ ฯลฯ ปรุงรสตามแบบตำรับชาวใต้ที่มีเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมานักต่อนักแล้ว นอกจากนี้ในฤดูผลไม้นักท่องเที่ยวก็จะได้ลิ้มรสผลไม้นานาชนิดในสวนผลไม้บ้านคลองเรือ

สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านพักแบบโฮมสเตย์บริการที่นอน หมอนและมุ้งให้กับผู้มาเยือน แต่นักท่องเที่ยวมีความจำเป็นที่จะนำเครื่องใช้ส่วนตัวอื่นๆไปเอง รวมทั้งไฟฉายที่อาจจะต้องใช้ในยามค่ำคืน ส่วนการพักแรมในป่ากลุ่มท่องเที่ยวบ้านคลองเรือได้สร้างที่พักชั่วคราวเป็นเพิงแคร่ไม้ไผ่ และมีถุงนอนไว้บริการโดยนักท่องเที่ยวไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
  คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ

ค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง แล้วยังมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ตอบ - ค่าใช้จ่ายในราคาที่นักท่องเที่ยวจ่ายในราคาเหมา แบ่งออกเป็นค่าแรงของไกด์ท้องถิ่นที่นำเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร(4 มื้อสำหรับโปรแกรม 2 วัน 1 คืน และ 7 มื้อสำหรับโปรแกรม 3 วัน 2 คืน) เงินสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบ้านคลองเรือ กล่าวอย่างง่ายๆแล้วก็คือว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงหมู่บ้านคลองเรือ

จำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด และน้อยที่สุดต่อทริปเป็นเท่าไร
ตอบ - นักท่องเที่ยวต่อทริปอย่างน้อยควรจะมีประมาณ 4 คน และไม่เกิน 15 คน

เด็กเล็กหรือคนแก่ไปเที่ยวหมู่บ้านคลองเรือได้หรือไม่
ตอบ - ได้ครับ ในกรณีที่กลุ่มที่มาท่องเที่ยวมีเด็กเล็กหรือคนแก่มาด้วย ทางกลุ่มท่องเที่ยวจะจัดโปรแกรมไม่ให้นักท่องเที่ยวต้องเหนื่อยมาก และเพิ่มปริมาณไกด์เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลอย่างใกล้ชิดขึ้น

เมื่อพักที่โฮมเสตย์หมู่บ้านคลองเรือ จะดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรได้บ้าง
ตอบ - ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ชาวบ้านคลองเรือให้ความสำคัญและเอาใจใส่ ซึ่งด้วยสภาพความเป็นจริงที่คนในชุมชนที่มีการทำงานส่วนรวมร่วมกัน และมักจะพบปะแวะเวียนเยี่ยมเยียนกันอยู่เสมอ รวมทั้งรูปแบบของการท่องเที่ยวที่กระจายผลประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทำให้กลุ่มท่องเที่ยวบ้านคลองเรือมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ สถานีอนามัยที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างจากหมู่บ้านประมาณ 20 นาที และโรงพยาบาลประจำอำเภอพะโต๊ะ อยู่ห่างจากหมู่บ้าน 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ในกรณีที่อยู่ในป่ากลุ่มท่องเที่ยวบ้านคลองเรือมีวิทยุสื่อสารไว้สำหรับติดต่อสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อประสานงานต่อไป

กรณีที่เป็นเด็กๆ จะคิดค่าบริการอย่างไร
ตอบ - กรณีที่เป็นเด็กเล็ก เราคิดค่าบริการครึ่งราคา

ควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ตอบ - ถุงกันทาก, ยาทาหรือสเปรย์พ่นกันแมลง, ของใช้ส่วนตัว, เสื้อผ้าเท่าจำนวนวัน(ควรมีเสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ และสำหรับเดินป่า), อุปกรณ์อาบน้ำ, ยาประจำตัว, กระติกน้ำ, ไฟฉาย, รองเท้าเดินป่า (ถ้าไม่มี สามารถซื้อรองเท้าบู๊ตยางราคาประมาณ 100 บาท ได้ที่ตลาดและถุงเท้าหนาๆสัก 2 คู่)

โรงเรียนหมู่บ้านคลองเรือต้องการสิ่งของบริจาคอะไรบ้าง
ตอบ - เครื่องเขียน, อุปกรณ์กีฬา, หนังสือวรรณกรรมเยาวชน นิทาน สารานุกรม, วีซีดีสารคดีหรือการ์ตูนสำหรับเด็ก, คอมพิวเตอร์